Năm 2021, Đại học Y Dược không sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: LĐO
Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: LĐO
Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: LĐO
Lên top