Năm 2020, Bộ Giáo dục sẽ không quy định lệ phí tuyển sinh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Xuân Phú
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Xuân Phú
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Xuân Phú
Lên top