Năm 2019, Hà Nội sẽ tuyển dụng gần 11.000 giáo viên

Năm 2019, Hà Nội sẽ tuyển dụng thêm 11.000 giáo viên, nhân viên trong trường học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2019, Hà Nội sẽ tuyển dụng thêm 11.000 giáo viên, nhân viên trong trường học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2019, Hà Nội sẽ tuyển dụng thêm 11.000 giáo viên, nhân viên trong trường học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top