Năm 2017, tinh giản được hơn 33.000 biên chế

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top