Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo sẽ phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Ảnh: LĐO
Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo sẽ phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Ảnh: LĐO
Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo sẽ phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top