Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Nội quy mới của Học viện Báo chí - Tuyên truyền tạo nên sự chú ý, đặc biệt là kỉ luật về thời gian.
Nội quy mới của Học viện Báo chí - Tuyên truyền tạo nên sự chú ý, đặc biệt là kỉ luật về thời gian.
Nội quy mới của Học viện Báo chí - Tuyên truyền tạo nên sự chú ý, đặc biệt là kỉ luật về thời gian.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top