Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mùa khai giảng đầu tiên vắng bóng nhà giáo Văn Như Cương của thầy trò Lương Thế Vinh