Công bố điểm thi THPT quốc gia:

Mưa điểm 10 - mừng ít, lo nhiều

Thí sinh sau buổi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 tại điểm thi Trường Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh sau buổi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 tại điểm thi Trường Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh sau buổi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 tại điểm thi Trường Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top