Một xã ở TP.Hải Dương cấp tốc cho học sinh nghỉ học sau 3 ngày đến trường

Học sinh 3 cấp ở xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường từ 23.9 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trường tiểu học Gia Xuyên
Học sinh 3 cấp ở xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường từ 23.9 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trường tiểu học Gia Xuyên
Học sinh 3 cấp ở xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường từ 23.9 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trường tiểu học Gia Xuyên
Lên top