Một trường ĐH sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho nam sinh Nghệ An bị Trường Sĩ quan thông tin trả về

Trường  Đại học Lâm Nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho em Quang Quốc Việt.
Trường Đại học Lâm Nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho em Quang Quốc Việt.
Trường Đại học Lâm Nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho em Quang Quốc Việt.
Lên top