Một trường đại học có gần 40.000 thí sinh chọn xét học bạ

Thí sinh nghe tư vấn các phương án tuyển sinh đại học năm 2021. Ảnh: GDU - tháng 3.2021
Thí sinh nghe tư vấn các phương án tuyển sinh đại học năm 2021. Ảnh: GDU - tháng 3.2021
Thí sinh nghe tư vấn các phương án tuyển sinh đại học năm 2021. Ảnh: GDU - tháng 3.2021
Lên top