Một thí sinh trúng tuyển cũng phải dạy

Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Gia Lai. Ảnh: A.C
Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Gia Lai. Ảnh: A.C
Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Gia Lai. Ảnh: A.C