Một số nơi tạm dừng trả phụ cấp thâm niên từ tháng 7: Giáo viên lo lắng

Một số địa phương tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên đến khi có quy định mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Một số địa phương tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên đến khi có quy định mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Một số địa phương tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên đến khi có quy định mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top