Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Một mình ông Lương không thể sửa hết 330 bài thi”

Tiến sĩ Hồ Xuân Mai hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Ảnh: H.M
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Ảnh: H.M