“Một mình ông Lương không thể sửa hết 330 bài thi”

Tiến sĩ Hồ Xuân Mai hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Ảnh: H.M
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Ảnh: H.M
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai hiện công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Ảnh: H.M
Lên top