Một lớp học vùng "rốn lũ" Hà Tĩnh có 34/34 học sinh đỗ đại học các trường top đầu

Lớp 12A1 có 34/34 em đỗ các trường đại học top đầu. Ảnh: NVCC
Lớp 12A1 có 34/34 em đỗ các trường đại học top đầu. Ảnh: NVCC
Lớp 12A1 có 34/34 em đỗ các trường đại học top đầu. Ảnh: NVCC