Một chương trình, nhiều SGK: Sách tư nhân có cơ hội cạnh tranh với sách do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn?

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết sẽ có phương án cụ thể để đảm bảo bình đẳng giữa giá SGK.  Ảnh: PV
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết sẽ có phương án cụ thể để đảm bảo bình đẳng giữa giá SGK. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết sẽ có phương án cụ thể để đảm bảo bình đẳng giữa giá SGK. Ảnh: PV
Lên top