Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Môn Tiếng Anh, Lịch sử tiếp tục “đội sổ”

Biểu đồ thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối thi tăng mạnh so với năm 2019. Biểu đồ: Đặng Chung
Biểu đồ thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối thi tăng mạnh so với năm 2019. Biểu đồ: Đặng Chung
Biểu đồ thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối thi tăng mạnh so với năm 2019. Biểu đồ: Đặng Chung
Lên top