Môn học duy nhất có độ "chênh âm" giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ

Môn Giáo dục công dân là môn duy nhất có điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cao hơn điểm học bạ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Môn Giáo dục công dân là môn duy nhất có điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cao hơn điểm học bạ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Môn Giáo dục công dân là môn duy nhất có điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cao hơn điểm học bạ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top