Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mối quan hệ thầy - trò đang dần bị thương mại hoá theo cơ chế mua - bán