Mỗi giáo viên, học sinh có một mã định danh duy nhất

Theo quy định mới, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh duy nhất. Ảnh minh họa: T.Vương
Theo quy định mới, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh duy nhất. Ảnh minh họa: T.Vương
Theo quy định mới, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh duy nhất. Ảnh minh họa: T.Vương
Lên top