Mời công an làm rõ vụ trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh

Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng được đưa vào bữa ăn của học sinh. Ảnh: PH
Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng được đưa vào bữa ăn của học sinh. Ảnh: PH
Phụ huynh yêu cầu nhà trường làm rõ việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng được đưa vào bữa ăn của học sinh. Ảnh: PH
Lên top