Mở màn sân khấu mới, nam sinh Toàn Thắng giành nguyệt quế Olympia ấn tượng

Toàn Thắng giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 1. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.
Toàn Thắng giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 1. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.
Toàn Thắng giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 1. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.
Lên top