Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN): Đừng để hết tiền, dự án lại... chơi vơi

Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) là một thí điểm vận dụng mô hình trường học kiểu mới của Colombia nhằm đổi mới giáo dục phổ thông. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) là một thí điểm vận dụng mô hình trường học kiểu mới của Colombia nhằm đổi mới giáo dục phổ thông. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) là một thí điểm vận dụng mô hình trường học kiểu mới của Colombia nhằm đổi mới giáo dục phổ thông. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top