Mở cửa trường học: Cần linh hoạt và phân cấp đến từng địa phương

Học sinh Hà Nội mong muốn được đến trường "càng sớm càng tốt". Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội mong muốn được đến trường "càng sớm càng tốt". Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội mong muốn được đến trường "càng sớm càng tốt". Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top