Miễn học phí ở cấp trung học cơ sở, lạm thu có gia tăng?

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đề xuất cần hỗ trợ học phí cho học sinh trường dân lập.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đề xuất cần hỗ trợ học phí cho học sinh trường dân lập.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đề xuất cần hỗ trợ học phí cho học sinh trường dân lập.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM