Miễn học phí cho sư phạm: Lãng phí ngân sách

Chính sách miễn học phí được áp dụng từ 20 năm trước, để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Chính sách miễn học phí được áp dụng từ 20 năm trước, để thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn