“Mẹ Mười” có đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động tại thời điểm bạo hành trẻ

Đà Nẵng tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về vụ bạo hành trẻ nhỏ.
Đà Nẵng tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về vụ bạo hành trẻ nhỏ.
Đà Nẵng tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về vụ bạo hành trẻ nhỏ.