Máy thu hái hồi của học sinh THPT vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM