Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Mật phục lúc nửa đêm để "bắt" học trò

3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn
3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn
3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn
Lên top