Mật phục lúc nửa đêm để "bắt" học trò

3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn
3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn
3 giờ sáng, thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn cùng các thầy cô đã đến nhà để đưa học sinh về trường học. Ảnh: Theo cand.com.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top