Lý do Sóc Sơn đột ngột thay đổi hình thức tuyển dụng giáo viên

Nhiều tháng nay, giáo viên ở Sóc Sơn bày tỏ thất vọng về cách giải quyết của cơ quan chức năng.
Nhiều tháng nay, giáo viên ở Sóc Sơn bày tỏ thất vọng về cách giải quyết của cơ quan chức năng.
Nhiều tháng nay, giáo viên ở Sóc Sơn bày tỏ thất vọng về cách giải quyết của cơ quan chức năng.
Lên top