Lý do Sở GDĐT Hà Nội rút đề xuất cho học sinh đi học từ 25.10

Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top