Lý do Hà Nội chưa tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm và chờ khi nào dịch bệnh được kiểm soát thì quay trở lại trường để kiểm tra học kỳ. Ảnh: Minh Ánh
Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm và chờ khi nào dịch bệnh được kiểm soát thì quay trở lại trường để kiểm tra học kỳ. Ảnh: Minh Ánh
Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ hè sớm và chờ khi nào dịch bệnh được kiểm soát thì quay trở lại trường để kiểm tra học kỳ. Ảnh: Minh Ánh
Lên top