Lý do ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bất chấp tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Nhiều năm liền, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với năng lực đào tạo của nhà trường.
Nhiều năm liền, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với năng lực đào tạo của nhà trường.
Nhiều năm liền, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với năng lực đào tạo của nhà trường.
Lên top