Lý do Bộ GDĐT chưa trả lại 16 triệu USD tiền đi vay sau khi không làm SGK

Từ năm 2020 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa theo tinh thần xã hội hóa để các cơ sở giáo dục lựa chọn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm 2020 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa theo tinh thần xã hội hóa để các cơ sở giáo dục lựa chọn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm 2020 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa theo tinh thần xã hội hóa để các cơ sở giáo dục lựa chọn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top