Lưu ý cho ngày cuối cùng điều chỉnh trực tuyến xét tuyển vào đại học

Thí sinh chỉ có 1 lần điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần cân nhắc kỹ càng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh chỉ có 1 lần điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần cân nhắc kỹ càng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh chỉ có 1 lần điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần cân nhắc kỹ càng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top