Lương thấp, vất vả, cô giáo mầm non quyết định nghỉ việc dù đã vào biên chế

Áp lực công việc, lương thấp, cô giáo Hoàng Kim Anh quyết định viết đơn nghỉ việc. Ảnh: NV
Áp lực công việc, lương thấp, cô giáo Hoàng Kim Anh quyết định viết đơn nghỉ việc. Ảnh: NV