Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Từ 1.8 sẽ có quy định mới về phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Minh Ánh
Từ 1.8 sẽ có quy định mới về phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Minh Ánh
Từ 1.8 sẽ có quy định mới về phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Minh Ánh
Lên top