Lương giáo viên không bằng osin, tại sao vẫn “lao đầu” vào biên chế?

Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (TP.HCM). Ảnh: NV
Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (TP.HCM). Ảnh: NV
Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (TP.HCM). Ảnh: NV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM