Lương giáo viên hiện nay cao nhất gần 11 triệu đồng/tháng

Nên ưu tiên tăng lương cho đội ngũ giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Hải Nguyễn
Nên ưu tiên tăng lương cho đội ngũ giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Hải Nguyễn
Nên ưu tiên tăng lương cho đội ngũ giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top