Lương giáo viên đủ sống thì đổi mới giáo dục mới thành công

Nhiều ý kiến cho rằng lương giáo viên còn quá thấp, chưa tương xứng với công việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều ý kiến cho rằng lương giáo viên còn quá thấp, chưa tương xứng với công việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều ý kiến cho rằng lương giáo viên còn quá thấp, chưa tương xứng với công việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top