VỤ CHẠY HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG Ở ĐẮK LẮK:

Lương 1 triệu đồng/ tháng - vào biên chế làm gì?

Tính đến năm 2017, huyện Krông Pắk có hơn 500 hợp đồng giáo viên ngoài biên chế.  Ảnh: PV
Tính đến năm 2017, huyện Krông Pắk có hơn 500 hợp đồng giáo viên ngoài biên chế. Ảnh: PV
Tính đến năm 2017, huyện Krông Pắk có hơn 500 hợp đồng giáo viên ngoài biên chế. Ảnh: PV
Lên top