Luật sư chỉ rõ trách nhiệm pháp lí trong việc 41 hồ sơ ứng viên GS, PGS không đạt chuẩn

Luật sư Đinh Anh Tuấn trao đổi về tính pháp lý của việc không công nhận đạt tiêu chuẩn đối với 41 hồ sơ này.
Luật sư Đinh Anh Tuấn trao đổi về tính pháp lý của việc không công nhận đạt tiêu chuẩn đối với 41 hồ sơ này.
Luật sư Đinh Anh Tuấn trao đổi về tính pháp lý của việc không công nhận đạt tiêu chuẩn đối với 41 hồ sơ này.
Lên top