Luật Giáo dục Đại học đang sửa đổi vẫn giữ quy định hiệu trưởng phải có 5 năm kinh nghiệm quản lí

Việc GS Trương Nguyện Thành bị từ chối công nhận hiệu trưởng do chưa đủ 5 năm làm công tác quản lí được cho là bất cập của Luật Giáo dục Đại học 2012. Ảnh: FBNV
Việc GS Trương Nguyện Thành bị từ chối công nhận hiệu trưởng do chưa đủ 5 năm làm công tác quản lí được cho là bất cập của Luật Giáo dục Đại học 2012. Ảnh: FBNV