Lũ dữ đi qua, nhiều điểm trường miền núi nhọc nhằn mượn chỗ khai giảng

Dù rất nỗ lực, nhiều địa phương vẫn không khắc phục kịp hậu quả bão lũ cho ngày khai giảng 5.9
Dù rất nỗ lực, nhiều địa phương vẫn không khắc phục kịp hậu quả bão lũ cho ngày khai giảng 5.9
Dù rất nỗ lực, nhiều địa phương vẫn không khắc phục kịp hậu quả bão lũ cho ngày khai giảng 5.9
Lên top