“Lọt” đề Toán: Hủy bài thi của thí sinh, dừng nhiệm vụ giáo viên coi thi

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Lên top