“Lớp học xuyên biên giới” của học sinh vùng cao

Cô Hà Ánh Phượng và học sinh trường THPT Hương Cần. Ảnh: NVCC
Cô Hà Ánh Phượng và học sinh trường THPT Hương Cần. Ảnh: NVCC
Cô Hà Ánh Phượng và học sinh trường THPT Hương Cần. Ảnh: NVCC
Lên top