Lòng trắc ẩn và sự thấu cảm vào đề thi môn Ngữ văn

Thí sinh Phạm Thanh Liêm hoàn thành bài thi từ rất sớm (Ảnh: HN).
Thí sinh Phạm Thanh Liêm hoàn thành bài thi từ rất sớm (Ảnh: HN).
Thí sinh Phạm Thanh Liêm hoàn thành bài thi từ rất sớm (Ảnh: HN).
Lên top