Long An: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 99,64%

Thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: N.T
Thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: N.T
Thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: N.T
Lên top