Long An: Ngày đầu đi học lại, bố trí các lớp nghỉ giữa giờ luân phiên

Các trường quản lý nghiêm ngặt không để học sinh tiếp xúc không cần thiết với bên ngoài. Ảnh: K.Q
Các trường quản lý nghiêm ngặt không để học sinh tiếp xúc không cần thiết với bên ngoài. Ảnh: K.Q
Các trường quản lý nghiêm ngặt không để học sinh tiếp xúc không cần thiết với bên ngoài. Ảnh: K.Q
Lên top