Long An: Học sinh lớp 12 ôn tập ở trường, lớp 9 ôn tập ở nhà

Các trường học ở Long An thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Các trường học ở Long An thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Các trường học ở Long An thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top